Onze Doelstelling

“De Valier wil een dienstverleningscentrum zijn waar een warm thuisgevoel heerst. Een plek waar volwassen personen met een handicap graag gezien worden. Waar samen met hun families de beste zorg wordt verleend.”

Onze Zorgvisie

Zichzelf zijn, doe je niet in je eentje.
Onze zorg vertrekt vanuit een emancipatorische grondhouding. ‘Zichzelf’ zijn, of worden, doe je niet in je eentje. Begeleiden is zowel een fundamenteel geloof in de mogelijkheden tot groei als een fundamenteel erkennen en respecteren van grenzen en beperkingen.

Meer dan plezier
Onze denkwijze over zinvolle dagbesteding is onvoorwaardelijk verbonden met zingeving/betekenis geven aan je leven. Dagbesteding is een antwoord op de vraag, vanuit eigen behoeften, wensen en mogelijkheden, naar een eigen weg tot volwaardige menselijke ontplooiing.

Een eigen plek voor iedereen
De materiële omgeving moet aangepast zijn aan de noden en de beleving van de bewoners. De organisatie van het woonmilieu moet in die mate zijn dat het samenleven in groep geen afbreuk doet aan de eigenheid van ieder persoon.

 

Het Kwaliteitshandboek (16 procedures)

Het kwaliteitshandboek helpt ons stil te staan bij de vraag: ‘doen we wat we zeggen wat we willen doen?’ Het ondersteunt, geeft richting en houvast.

De uitgeschreven thema’s zijn:

Aanbod van de voorziening

Op welke manier kunnen we antwoorden op de zorgnoden en -vragen?

Missie, visie & waarden

Waar staan we voor, waar geloven we in en wat vinden we belangrijk?

Kwaliteitsplanning

Hoe gaan we onze doelen halen en hoe bewaken we de kwaliteit van onze diensten?

Organisatiestructuur

Hoe zit onze organisatie in mekaar? Hoe zorgen we voor onze eigen goede werking?

Werkingsoverzicht

Hoe werkt onze werking precies: welke projecten en activiteiten bieden we aan?

Middelen

Met welke middelen gaan we onze doelen bereiken?

16 procedures

Van kennismaking, overleg en samenwerking met de gebruiker tot ondersteuning van medewerkers.