Werken, stages of vrijwilligers

Goed dat je ons wil helpen. We zoeken regelmatig naar enthousiaste medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt als je De Valier wil helpen.

Vacatures

Onze vacatures zijn ook steeds terug te vinden op de site van de VBAB.

Wat kan je doen?

Als vrijwilliger kan je onze bewoners op tal van manieren gelukkig maken!

• Individueel contact met de bewoners – een bezoekje, een wandeling, een uitstapje, een koffieklets …
• Chauffeurs – zowel tijdens de werkdagen als in de weekends is er nood aan vervoer
• Meehelpen op evenementen en feesten
• Geen idee? Dan gaan we samen op zoek naar jouw talenten die zeker zinvol zijn binnen onze voorziening!

Spontane sollicitaties

Kathleen Straetmans
Verlorenkoststraat 103
1770 Liedekerke

kathleen.straetmans@devalier.be

Stages

 Op zoek naar een interessante stageplaats?

Tijdens je stage bij De Valier sta je niet aan de zijlijn. Je wordt één van ons. Je kan binnen de verschillende diensten en functies ingezet worden.

Stageaanvragen
Sofie De Block
053/80. 15. 55

coordinatornah@devalier.be

Vrijwilligers

Als vrijwillige medewerker ben je van onschatbare waarde voor de begeleiding van de bewoners/bezoekers. En zelf onmisbaar voor de dagelijkse werking van De Valier. Je vervult een aanvullende rol en ondersteunt de professionele medewerkers.

Interesse?
053/67 24 19
socialedienst2@devalier.be

Taakgericht vrijwilligerswerk

  • Vervoer
  • Verstelwerk, strijken, koken…
  • Medewerking aan het Valierkrantje
  • Weekendwerk op de boerderij
  • Organisatie van sponsoractiviteiten: “De Vriendenkring”
  • Logistieke ondersteuning van feesten…

Relatiegericht vrijwilligerswerk

  • Ondersteuning van de boerderijwinkel
  • Hulp bij het dagelijkse begeleidingswerk
  • Begeleiding bij wandelingen, uitstappen, vakanties, cafébezoek, kerkvieringen, voetbalwedstrijden…
  • Verwenouders, bezoekvrienden, pennenvrienden…

Wil je iets geven?

Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar

Rekeningnummer BE98 0011 8537 8493