“De Valier wil een dienstverleningscentrum zijn waar een warm thuisgevoel heerst. Een plek waar volwassen personen met een handicap graag gezien worden. Waar samen met hun families de beste zorg wordt verleend.”

Typisch De Valier

  • Kleinschalige woonvormen waarbij elk huis als een thuis probeert te zijn voor haar bewoners.
  • Diverse medewerkers zoals woon– en activiteitenbegeleiders, coördinatoren-groepschef, dokters, logopedisten, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, sociaal assistenten en orthoagogen.
  • Werken in overleg met de bewoners en hun familie/ betrokkenen.
  • Ondersteunen op een creatieve en persoonsgerichte manier met respect voor iemands mogelijkheden en grenzen.
  • We kiezen er bewust voor om de werking van de personen met een niet-aangeboren hersenletsel te scheiden van de werking voor diegenen met een aangeboren handicap.

Woon- en dagondersteuning

De Valier is erkend voor het aanbieden en verzorgen van woon- en dagondersteuning aan volwassen personen met een aangeboren handicap en een niet-aangeboren hersenletsel. Belangrijk in onze aanpak zijn de kleinschalige woonvormen, waarbij elk huis als een thuis probeert te zijn voor haar bewoners.

Samenleven in De Valier

De samenstelling van de huizen is, zowel wat betreft lichamelijke en cognitieve mogelijkheden als wat betreft leeftijd, zeer heterogeen.

Omdat het samenleven in groep geen afbreuk mag doen aan de eigenheid van elke persoon, streven we samen met de bewoner en hun familie zoveel als mogelijk naar een ‘ondersteuning op maat’.

Het stimuleren tot zelfstandig functioneren met daarnaast het creëren van ruimte tot eigen initiatieven, keuzes en wensen, staat centraal.

Elk huis en elke leefgroep gebruikt hiervoor eigen methodieken, aangepast aan de mogelijkheden en rekening houdend met de beperkingen van de bewoner.

Dagbesteding

Het activiteitenaanbod wordt afgestemd op de specifieke noden en behoeften van elke individuele bewoner/bezoeker. Een greep uit het aanbod: huishoudelijke taken, crea-ateliers (schilderen, tekenen…), boerderij, muziekbeleving, zwemmen, paardrijden, vakantie,…

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Nood aan beperkte, handicap specifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf? We zoeken graag mee naar oplossingen.

Basisbudget ondersteuning
Heb je een attest voor vastgestelde ondersteuningsnood? We helpen je met het uitwerken van een zorgplan dat past binnen je basisondersteuningsbudget (BOB).

Activiteiten

Zorgboerderij
De boerderijwinkel maakt deel uit van de zorgboerderij. De ligging van de boerderij en de samenwerking met het Proefcentrum zetten de deur open naar maatschappelijke integratie.

kijken, voelen en knuffelen van dieren

Boerderijwinkel

Molenstraat 28 / Roosdaal

Onze bewoners zorgen zelf voor de verkoop van dagverse groenten en fruit.

Dinsdag 14:00 – 16:00
Vrijdag 10:30 – 12:30

0474/24.19.06
lien.beerens@devalier.be

Creawinkel

Verlorenkoststraat 103 / Liedekerke

Bewoners die creatief aangelegd zijn of graag creatief werken, kunnen kiezen voor dagbesteding in het atelier. Vanuit de eigenheid en de interesses van de bewoners wordt er gezocht naar technieken die leiden tot verrassende resultaten.

Papier scheppen, keramiek maken, schilderen, tekenen,… leiden tot kaartjes, boekjes, schaaltjes, beeldjes, schilderijen,… . een afgewerkt product waar zij en wij heel fier over zijn.

U kan steeds contact opnemen indien u een product wil kopen of een bestelling wil plaatsen.

Karin Merens
053/68. 28. 47
coordinator1@devalier.be

Valierkrantjes

Wat reilt en zeilt in onze huizen? In onze Valierkrantjes staat telkens een uitgebreid overzicht van de meest memorabele momenten, nieuwste nieuwtjes en nog veel meer.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013