Onze Doelstelling

“De Valier wil een dienstverleningscentrum zijn waar een warm thuisgevoel heerst. Een plek waar volwassen personen met een handicap graag gezien worden. Waar samen met hun families de beste zorg wordt verleend.”

Typisch De Valier

  • Kleinschalige woonvormen waarbij elk huis als een thuis probeert te zijn voor haar bewoners.
  • Diverse medewerkers zoals woon– en activiteitenbegeleiders, coördinatoren-groepschef, dokters, logopedisten, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, sociaal assistenten, een psycholoog en een orthoagoog.
  • Werken in overleg met de bewoners en hun familie/ betrokkenen.
  • Ondersteunen op een creatieve en persoonsgerichte manier met respect voor iemands mogelijkheden en grenzen.
  • We kiezen er bewust voor om de werking van de personen met een niet-aangeboren hersenletsel te scheiden van de werking voor diegenen met een aangeboren handicap.

Onze Zorgvisie

Zichzelf zijn, doe je niet in je eentje.
Onze zorg vertrekt vanuit een emancipatorische grondhouding. ‘Zichzelf’ zijn, of worden, doe je niet in je eentje. Begeleiden is zowel een fundamenteel geloof in de mogelijkheden tot groei als een fundamenteel erkennen en respecteren van grenzen en beperkingen.

Meer dan plezier
Onze denkwijze over zinvolle dagbesteding is onvoorwaardelijk verbonden met zingeving/betekenis geven aan je leven. Dagbesteding is een antwoord op de vraag, vanuit eigen behoeften, wensen en mogelijkheden, naar een eigen weg tot volwaardige menselijke ontplooiing.

Een eigen plek voor iedereen
De materiële omgeving moet aangepast zijn aan de noden en de beleving van de bewoners. De organisatie van het woonmilieu moet in die mate zijn dat het samenleven in groep geen afbreuk doet aan de eigenheid van ieder persoon.

 

Het Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek helpt ons stil te staan bij de vraag: ‘doen we wat we zeggen wat we willen doen?’ Het ondersteunt, geeft richting en houvast.

De uitgeschreven thema’s zijn:

Aanbod van de voorziening

Op welke manier kunnen we antwoorden op de zorgnoden en -vragen?

Missie, visie & waarden

Waar staan we voor, waar geloven we in en wat vinden we belangrijk?

Kwaliteitsplanning

Hoe gaan we onze doelen halen en hoe bewaken we de kwaliteit van onze diensten?

Organisatiestructuur

Hoe zit onze organisatie in mekaar? Hoe zorgen we voor onze eigen goede werking?

Werkingsoverzicht

Hoe werkt onze werking precies: welke projecten en activiteiten bieden we aan?

Middelen

Met welke middelen gaan we onze doelen bereiken?

16 procedures

Van aanwerving over vorming tot preventie: wat zijn onze organisatiegerichte processen?